Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11447
Title: Od obozów dla uchodźców do osiedli grodzonych. Biopolityka i koniec miasta
Other Titles: From Refugee Camps to Gated Communities: Biopolitics and the End of the City
Authors: Bülent, Diken
Translator: Juskowiak, Piotr
Keywords: obóz
nierozróżnialność
osiedla grodzone
nie-miejsce
nie-miejsce
homo sacer
koniec miasta
– osiedla grodzone–
Issue Date: 2011
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2011, nr 3, s. 126-140.
Abstract: Artykuł opisuje sytuację osób ubiegających się o azyl, będących materializacją zaproponowanej przez Giorgia Agambena kategorii homo sacer – ostatecznego przedmiotu biopolityki, którego życie odarte jest z kulturowych i politycznych form. Uwaga autora skupia się na społeczno- -przestrzennych mechanizmach unieruchamiających potencjalnych azylantów w ramach „nie-miejsc” takich jak ośrodki dla uchodźców, w których wiodą oni życie wpisane w permanentny stan wyjątkowy i ośrodki zatrzymań, gdzie tra(ają przymusowo i bez wyroku. W celu przedstawienia systematycznego ujęcia owego unieruchomienia, artykuł odwołuje się do pojęcia obozu. W dalszej kolejności wskazuje na istotne zbieżności między przestrzeniami dla uchodźców i innymi, bardziej pożądanymi współczesnymi obozami (np. osiedlami grodzonymi), co prowadzi do problematyzacji pojęć takich jak miasto czy polityka. Podsumowując, omawiane są tu konsekwencje „obozu” jako zarazem pozytywnej formy władzy, jak i ograniczenia wolności, w odniesieniu do dyskusji o „końcu miasta” i (nie)możliwości oporu przeciwko lub ucieczki od obozów.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11447
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2011, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09.diken.pdf231.37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.