Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11451
Title: Poza paradygmat immunizacji: biopolityka w projekcie filozoficznym Roberta Esposita
Other Titles: Beyond the Immunization Paradigm: Biopolitics in the Philosophical Project of Roberto Esposito
Authors: Ratajczak, Mikołaj
Keywords: Esposito
Foucault
Agamben
Nancy
Hobbes
Virchow
biopolityka
immunizacja
wspólnota
ciało
system immunologiczny
nowoczesność
Issue Date: 2011
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2011, nr 3, s. 173-186.
Abstract: Celem tekstu jest rekonstrukcja wybranych wątków z twórczości Roberta Esposita, które w opinii autora budują rdzeń omawianej koncepcji filozoficznej. Rekonstrukcja ta oscyluje wokół pojęć komunizacji, immunizacji, nowoczesności oraz biopolityki, a jej zadaniem jest uchwycenie wewnętrznego związku między tymi terminami. Elementem wiążącym komunizację i immunizację jest negatywność, która zarazem umożliwia wspólnotowe życie, jak i stanowi zagrożenie dla jej członków. Z racji faktu, że dialektyka między komunizacją i immunizacją dotyczy, na najbardziej radykalnym poziomie, relacji między życiem i śmiercią, problematyka wspólnoty okazuje się być nieodłączna od zagadnienia biopolityk
URI: http://hdl.handle.net/10593/11451
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2011, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.ratajczak.pdf220.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.