Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11495
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMarzec, Wiktor-
dc.contributor.authorZysiak, Agata-
dc.date.accessioned2014-09-18T06:09:38Z-
dc.date.available2014-09-18T06:09:38Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationPraktyka Teoretyczna 2011, nr 2, s. 65-86pl_PL
dc.identifier.issn2081-8130-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11495-
dc.description.abstractŁódź stanowi wyjątkowy przykład miasta przemysłowego, w którym skoncentrowały się różne rodzaje i mechanizmy władzy typowe dla przemysłowego kapitalizmu dziewiętnastego wieku. Dyscyplinarna władza precyzyjnie parcelująca ciała, władza nad biologicznym życiem zapewniająca populacyjną stabilność, paternalistyczne spojrzenie właściciela i monarchiczna suwerenność caratu spotkały się w łódzkiej fabryce Zakłady Włókiennicze K. Scheiblera i L. Grohmana i towarzyszącym jej kompleksie osiedla robotniczego Księży Młyn. Łódzki peryferyjny kapitalizm pozwala nieco inaczej spojrzeć na Foucaultowskie analizy władzy. Przede wszystkim wyłania się tu nowy wzór wzajemnych relacji technik władzy, które nie są już osadzone w stałej matrycy temporalno- -zakresowej; władza jest raczej ciągłą transformacją labilnych rozkładów sił i nie jest prostą funkcjonalną odpowiedzią na wymogi kapitalistycznej produkcji. Odpowiada temu paradygmat myślenia o władzy opracowany przez Foucaulta w okresie, gdy nie zajmował się już bezpośrednio problematyką, z którą mamy tu do czynienia, a którą S. J. Collier nazwał analizą topologiczną.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMiędzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAMpl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectperyferiapl_PL
dc.subjectKsięży Młynpl_PL
dc.subjectCollierpl_PL
dc.subjectfabrykapl_PL
dc.subjectcaratpl_PL
dc.subjectmiasto przemysłowepl_PL
dc.subjectbiowładzapl_PL
dc.subjectbiopolitykapl_PL
dc.subjectwładza dyscyplinarnapl_PL
dc.subjectFoucaultpl_PL
dc.subjecttopologiapl_PL
dc.titleMłyn biopolityki. Topografie władzy peryferyjnego kapitalizmu na łódzkim osiedlu robotniczympl_PL
dc.title.alternativeBiopolitical mills. Topographies of Power in Early Peripheral Capitalismpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2011, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05.marzec_zysiak.pdf337.01 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.