Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11603
Title: Architektonika „Logiki sensu” Deleuze’a
Other Titles: Architectonics of Deleuze’s “Logic of sense”
Authors: Tercz, Jakub
Keywords: strukturalizm
serializm
sens
kombinatoryka
architektoniczna metoda czytania
Issue Date: 2012
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2012, nr 5, s. 17-32
Abstract: W artykule przedstawiam specyficzną propozycję lektury „Logiki sensu”, którą – luźno nawiązując do filozofii Kanta – nazywam architektoniczną. Lektura architektoniczna polegać ma na jednoczesnej analizie teorii filozoficznej oraz formalnej konstrukcji dzieła. Chociaż technikę taką można próbować odnieść do wielu klasycznych już pozycji, to przypadek „Logiki sensu” okazuje się wyjątkowy – zasugerował ją bowiem sam autor, gdy każdy z trzydziestu czterech rozdziałów nazwał serią, pojęcie „serii” zaś uczynił kluczowym dla teorii. „Logika” jest więc celowo książką samozwrotną, co przekłada się między innymi na to, iż układ rozdziałów i akapitów, charakter pojęć filozoficznych, a nawet trudności z czytaniem znajdują uzasadnienie w treści. Ostatecznie okazuje się, że „Logika sensu” jest skonstruowana jak układanka czekająca na złożenie zgodnie z subiektywnymi pytaniami i problemami Czytelnika. Celowo nie przedstawiam żadnej konkretnej propozycji lektury, wykładam jedynie narzędzia do jej „obsługi”. W tym sensie artykuł stanowi prolegomena do właściwej lektury „Logiki sensu”.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11603
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2012, nr 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03.Tercz.pdf186.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.