Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11606
Title: Od ontologii do etyki wydarzenia
Other Titles: From Ontology To the Ethics of the Event
Authors: Herer, Michał
Keywords: to, co niecielesne
wydarzenie
sens
paradoks
etyka
wieczny powrót
stoicy
afirmacja
atletyzm
Issue Date: 2012
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2012, nr 5, s. 69-82
Abstract: Tekst stanowi próbę podwójnej lektury Deleuzjańskiej „Logiki sensu” jako, z jednej strony, ontologii niecielesnych wydarzeń, z drugiej zaś – etyki wzywającej do „bycia godnym tego, co nam się przydarza”. Ten pierwszy aspekt wiąże się z koniecznością przezwyciężenia fenomenologii i zrewidowania założeń filozofii transcendentalnej. Z kolei swoją etykę wydarzenia Deleuze rozwija, nawiązując do stoików i Nietzschego, a także pisarzy takich jak Bousquet, Lowry czy Fitzgerald. Opiera się ona na imperatywie afirmacji świata jako stawania się – afirmacji zarówno na płaszczyźnie albo powierzchni czystej myśli, jak i we własnym ciele, dla którego jednak oznacza to zawsze ranę, zagrożenie rozpadem.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11606
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2012, nr 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06.Herer.pdf162.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.