Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11615
Title: Redefinicja publicznego uniwersytetu: ramy analityczne
Other Titles: Redefining the Public University: Developing an Analytical Framework
Authors: Burawoy, Michael
Translator: Leśniak, Tomasz
Keywords: uniwersytet publiczny
regulacja
utowarowienie
krytyczne studia nad edukacją
Issue Date: 2013
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2013, nr 1(7), s. 13-30
Abstract: Celem artykułu jest diagnoza pozycji współczesnego uniwersytetu oraz wypracowanie narzędzi, które mogłyby stanowić podstawę przedefiniowania jego znaczenia. Jako dwa kluczowe czynniki strukturyzujące dziś pole akademickie autor wskazuje regulację i utowarowienie. Swego rodzaju przeciwwagę dla tych instrumentów/procesów ma stanowić idea uniwersytetu publicznego, rozumianego jako aktywny, krytyczny uczestnik dyskusji o rozwoju społecznym.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11615
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2013, nr 1(7)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02.Burawoy.pdf255.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.