Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11616
Title: Stosunki klasowe, sprawiedliwość społeczna i polityka różnicy
Other Titles: Class Relations, Social Justice, and the Politics of Difference
Authors: Harvey, David
Editors: Juskowiak, Piotr
Translator: Alejski, Jakub
Grześkowiak, Kamila
Koralewska, Adrianna
Szczepaniak, Dorota
Wiśniewski, Bartosz
Keywords: sprawiedliwość społeczna
uniwersalność
stosunki klasowe
polityka różnicy
postmodernizm
Issue Date: 2012
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2012, nr 5, s. 199-232
Abstract: Artykuł analizuje polityczne i epistemologiczne ograniczenia postmodernistycznej krytyki sprawiedliwości w dobie ekonomicznych i ideologicznych rządów uniwersalizmu wolnorynkowego. Interpretując brak politycznej odpowiedzi na pochłaniający 25 ofiar pożar zakładu przetwórstwa drobiu w Hamlet w Karolinie Północnej, autor podejmuje dyskusję nad kwestiami polityki tożsamości, wielokulturowości, usytuowania, inności i różnicy. Zdaniem Harveya nie sposób o nich argumentować w oderwaniu od otoczenia politycznego i warunków materialnych. To właśnie powrót do zaniedbywanej przez postmodernistów problematyki ekonomicznej (w tym kwestii wyzysku, klasy czy akumulacji) oraz epistemologia oparta na materializmie historyczno-geograficznym pozwalają na odzyskanie pojęć uniwersalności (w dialektycznej relacji z partykularnością) i sprawiedliwości społecznej jako potężnego dyskursu mobilizującego działania polityczne.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11616
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2012, nr 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.Harvey.pdf223.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.