Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11635
Title: “Life is a struggle and we have to keep on fighting”: first generation students in Portugal in the age of economic crisis
Authors: Ribeiro, Ana Sofia
Keywords: kryzys
szkolnictwo wyższe
pierwsze pokolenie studentów
polityka różnicy
badania biograficzne
Issue Date: 2013
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2013, nr 1(7), s. 219-240
Abstract: Niniejszy artykuł jest krytyczną analizą wpływu kryzysu ekonomicznego na publiczny sektor szkolnictwa wyższego w Portugalii i opiera się na biograficznym studium przypadku studentki z pierwszego pokolenia studiujących, której narracja jest odbiciem prekarnych i niestabilnych warunków życia tej grupy. Autorka dowodzi, że obecna polityka redystrybucyjna państwa opiera się na negatywnym naznaczeniu studentów wymagających wsparcia socjalnego, a zbyt silny nacisk na wspierającą rolę rodziny dodatkowo utrwala relatywnie niską pozycję społeczną takich studentek. W końcu, zdolność do funkcjonowania studentów w ramach takiego systemu zależy od wsparcia indywidualnych sieci opieki.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11635
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2013, nr 1(7)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.Ribeiro.pdf209.46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.