Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11656
Title: Grodzenia, dobra wspólne i „zewnętrze”
Other Titles: Enclosures, commons and the ‘outside’
Authors: De Angelis, Massimo
Translator: Leśniak, Tomasz
Keywords: dobra wspólne
Róża Luksemburg
wytwarzanie wartości
Issue Date: 2012
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2012, nr 6, s. 311-324
Abstract: Przedmiotem artykułu Massimo De Angelisa jest relacja zachodząca między walkami społecznymi przeciwko grodzeniom dokonywanym przez kapitał, dobrami wspólnymi i kapitałem. Autor dowodzi, że walki te mogą być rozpatrywane zarówno jako przeszkoda dla akumulacji kapitału, jak i proces produkcji „zewnętrza” dla kapitalistycznych stosunków społecznych. W szczególności zróżnicowane walki mogą dać początek alternatywnym praktykom wytwarzania wartości, które można interpretować jako „zewnętrze kapitału”.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11656
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2012, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.De_Angelis.pdf156.55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.