Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11675
Title: Odpowiedź Davidowi Harveyowi
Other Titles: Response to David Harvey
Authors: Hardt, Michael
Negri, Antonio
Translator: Szadkowski, Krystian
Keywords: kapitał fikcyjny
wielość
pojedynczość
Spinoza
rewolucja
Issue Date: 2011
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2011, nr 4, s.127-138
Abstract: Tekst jest odpowiedzią autorów "Rzeczy-pospolitej" na krytykę przedstawioną przez Davida Harveya. Hardt i Negri odrzucają prymat podziału klasowego wobec innych podziałów (rasowych, genderowych) oraz poszerzają na te obszary pole możliwej działalności rewolucyjnej. Następnie, wychodząc od myśli Spinozy podkreślają różnorodność definicji pojedynczości, nie zgadzają się oni również z nadmierną rolą przypisywaną pojęciu kapitału fikcyjnego i wskazują na niematerialny aspekt finansjeryzacji i spełnianą przez nią rolę „centralnej formy akumulacji kapitału”. Na koniec podkreślają oni wagę właściwego rozpoznania panującego oburzenia i konieczną oddolność działań rewolucyjnych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11675
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2011, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09.Hardt.Negri.pdf313.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.