Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11694
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKowalewski, Zbigniew Marcin-
dc.date.accessioned2014-09-26T13:41:49Z-
dc.date.available2014-09-26T13:41:49Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationPraktyka Teoretyczna 2013, nr 8, s. 87-119pl_PL
dc.identifier.issn2081-8130-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11694-
dc.description.abstractNaród Islamu, potocznie nazywany ruchem Czarnych Muzułmanów, pojawił się podczas Wielkiej Depresji w czarnych gettach wielkich ośrodków miejsko-przemysłowych na północy Stanów Zjednoczonych. Założył go W. Fard Muhammad, bodaj najbardziej zagadkowa postać w historii czarnej Ameryki, uznana przez zwolenników za wcielenie Allaha. Jego doktryna była kombinacją skrajnie heterodoksyjnego czy „heretyckiego” islamu i czarnego nacjonalizmu. Ćwierć wieku później, pod przywództwem Elijaha Muhammada jako Wysłannika Allaha, marginalna sekta stała się najważniejszym spośród nowych ruchów religijnych, które pojawiły się w USA w dwudziestym wieku. Okazał się on największym i najdłużej istniejącym ruchem nacjonalistycznym czarnych w tym kraju. Władze federalne uznały jego działalność, w tym głoszony przezeń „czarny internacjonalizm”, za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Z łona tego ruchu wyszedł wybitny czarny przywódca rewolucyjny, Malcolm X. Naród Islamu, zakorzeniony w najniższych warstwach czarnej klasy robotniczej, trwale i skutecznie kwestionuje liberalne kierownictwa czarnych społeczności, reprezentujące klasę średnią i aspirujące do integracji z białym społeczeństwem.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMiędzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAMpl_PL
dc.subjectStany Zjednoczonepl_PL
dc.subjectCzarna Amerykapl_PL
dc.subjectislampl_PL
dc.subjectNaród Islamupl_PL
dc.subjectCzarni Muzułmaniepl_PL
dc.subjectW. Fard Muhammadpl_PL
dc.subjectElijah Muhammadpl_PL
dc.subjectMalcolm Xpl_PL
dc.subjectbiała supremacjapl_PL
dc.subjectczarny nacjonalizmpl_PL
dc.subjectczarny internacjonalizmpl_PL
dc.titleCzarny Bóg i biały diabeł w miejskich gettach Ameryki. Religia i czarny nacjonalizm Narodu Islamupl_PL
dc.title.alternativeBlack God and white devil in the urban ghettos of America: Religion and black nationalism of the Nation of Islampl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2013, nr 2(8)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05.Kowalewski.pdf286.68 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.