Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11714
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSzadkowski, Krystian-
dc.date.accessioned2014-09-29T07:23:43Z-
dc.date.available2014-09-29T07:23:43Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationPraktyka Teoretyczna 2013, nr 9, s. 63-110pl_PL
dc.identifier.issn2081-8130-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11714-
dc.description.abstractTekst podejmuje niezbędną na polskim gruncie kontekstową i krytyczną lekturę Marksowskiego „Fragmentu o maszynach” z „Zarysu krytyki ekonomii politycznej”. Kluczowym wątkiem jest teza o ciągłej aktualności, pomimo pozornego kryzysu, intuicji teoretycznych przedstawicieli marksizmu postoperaistycznego. Dla jej podparcia zreferowane zostały kluczowe założenia trzech typów lektury „Fragmentu”: politycznej, filozoficznej i historyczno-ekonomicznej. Odczytania te zostały skonfrontowane z trzema głównymi liniami krytyki, odpowiednio: filologiczną, ekonomiczno-polityczną oraz „polityczną”. W ramach tej konfrontacji część zarzutów została odparta i zrewaluowana.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMiędzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAMpl_PL
dc.subjectpostoperaizmpl_PL
dc.subjectMarkspl_PL
dc.subjectNegripl_PL
dc.subjectVirnopl_PL
dc.subjectVercellonepl_PL
dc.subjectkrytyka ekonomii politycznejpl_PL
dc.titlePostoperaistyczne lektury Marksowskiego „Fragmentu o maszynach” w świetle krytykipl_PL
dc.title.alternativePost-operaist Readings of Marxian ‘Fragment on Machines’ in the Light of Their Critiquespl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2013, nr 3(9)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04.Szadkowski.pdf394.57 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.