Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11717
Title: Mesjasz na wysypisku albo soteriologia śmiecia
Other Titles: Messiah at the Landfill, or Soteriology of Garbage
Authors: Sawczyński, Piotr
Keywords: kapitalizm
mesjanizm
kabała
Walter Benjamin
Izaak Luria
Issue Date: 2013
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2013, nr 9, s. 159-174
Abstract: Praca stanowi próbę odczytania kondycji współczesnego kapitalizmu konsumpcyjnego przez pryzmat działań mesjańskich. Celem autora jest odpowiedź na pytanie, czy możliwa jest subwersja mechanizmów utowarowienia z wnętrza kapitalizmu, a jeśli tak – w jaki sposób miałaby się ona dokonać. Matrycą teoretyczną rozważań będą osadzone w tradycji kabały luriańskiej pisma Waltera Benjamina, z uwzględnieniem ich późniejszej krytyki. Efektem końcowym pracy będzie zarysowanie figury „mesjańskiego śmieciarza” oraz wyjaśnienie, dlaczego to właśnie ona została przez autora wybrana jako podmiot mesjańskiej subwersji kapitalizmu.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11717
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2013, nr 3(9)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07.Sawczynski.pdf237.6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.