Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11717
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSawczyński, Piotr-
dc.date.accessioned2014-09-29T07:26:12Z-
dc.date.available2014-09-29T07:26:12Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationPraktyka Teoretyczna 2013, nr 9, s. 159-174pl_PL
dc.identifier.issn2081-8130-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11717-
dc.description.abstractPraca stanowi próbę odczytania kondycji współczesnego kapitalizmu konsumpcyjnego przez pryzmat działań mesjańskich. Celem autora jest odpowiedź na pytanie, czy możliwa jest subwersja mechanizmów utowarowienia z wnętrza kapitalizmu, a jeśli tak – w jaki sposób miałaby się ona dokonać. Matrycą teoretyczną rozważań będą osadzone w tradycji kabały luriańskiej pisma Waltera Benjamina, z uwzględnieniem ich późniejszej krytyki. Efektem końcowym pracy będzie zarysowanie figury „mesjańskiego śmieciarza” oraz wyjaśnienie, dlaczego to właśnie ona została przez autora wybrana jako podmiot mesjańskiej subwersji kapitalizmu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMiędzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAMpl_PL
dc.subjectkapitalizmpl_PL
dc.subjectmesjanizmpl_PL
dc.subjectkabałapl_PL
dc.subjectWalter Benjaminpl_PL
dc.subjectIzaak Luriapl_PL
dc.titleMesjasz na wysypisku albo soteriologia śmieciapl_PL
dc.title.alternativeMessiah at the Landfill, or Soteriology of Garbagepl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2013, nr 3(9)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07.Sawczynski.pdf237.6 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.