Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11764
Title: 'Zapożyczenie' (borrowing) a 'przeniesienie' (imposition) w strukturze badań recepcyjnych. Postulat badawczy i jego egzemplifikacje na przykładzie recepcji literatury niderlandzkiej na początku XX wieku
Authors: Koch, Jerzy
Editors: Zawiszewska, Agata
Borkowska, Aneta
Keywords: literatura niderlandzka
Holandia
Królestwo Niderlandów
recepcja literatury
czasopiśmiennictwo
krytyka literacka
Multatauli (E. Douwes Dekker)
Issue Date: 2007
Publisher: Oficyna Wydawnicza Leksem
Citation: Jerzy Koch, 'Zapożyczenie' (borrowing) a 'przeniesienie' (imposition) w strukturze badań recepcyjnych. Postulat badawczy i jego egzemplifikacje na przykładzie recepcji literatury niderlandzkiej na początku XX wieku [w:] A. Zawiszewska, A. Borkowska (red.), Nie tylko Zachód. Recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask-Szczecin-Toruń 2007, s. 11-22.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11764
ISBN: 978-83-60178-29-4
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
J_Koch_Zapozyczenie_a_przeniesienie_w_strukturze_badan_recepcyjnych-libre.pdf5.52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.