Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11892
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRacięski, Bolesław-
dc.contributor.editorAdamczak, Marcin-
dc.date.accessioned2014-10-14T07:47:06Z-
dc.date.available2014-10-14T07:47:06Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationImages, nr 21-22, 2013, s. 45-57pl_PL
dc.identifier.issn1731-450x-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11892-
dc.description.abstractThe aim of the article is to outline the key issues surrounding legal notions of film authorship. For scholars interested in studying the process of production it is extremely important to analyze the status and scope of power of its participants as well as their position in the hierarchy – one of the main sources of priveleges is the fact of being recognized by the law as the author of the work produced. The article depicts the benefits of such situation, but its main aim is to descibe the legal rules of granting the status of the author. Outlined are the issues emerged from the two radically different legal system – european droit d`auteur tradition and american copyright. The first one honours the artists while the other focuses mostly on providing the certainty of the economics, so the actual authors of the work are not that important. The paper points to the fact that – especially in the case of american copyright – the actual (determined by law) situation of a creator may differ significantly from the character of their contribution to the process of producing a film. Analysis of the rules and principles of the law is essential to the understanding of the structural determinants of film production and deserves no less attention than social, political and economic factors.pl_PL
dc.description.abstractCelem artykułu jest zarysowanie podstawowych zagadnień prawnej problematyki autorstwa filmowego. Dla badaczy procesu produkcji filmowej niezwykle ważna jest analiza statusu i zakresu możliwości jego uczestników oraz ich pozycja w hierarchii – jednym z podstawowych źródeł przywilejów jest z kolei fakt zostania uznanym przez prawo za autora produkowanego utworu. Artykuł tłumaczy, jakie korzyści niesie ze sobą taka sytuacja, przede wszystkim jednak opisuje prawne mechanizmy przyznawania statusu „autora”. Zarysowane zostały regulacje powstałe na gruncie dwóch radykalnie odmiennych od siebie systemów – europejskiego droit d`auteur oraz amerykańskiego copyright. Pierwszy z nich w centrum stawia twórców, drugi skupia się na zapewnieniu pewności obrotu gospodarczego, przez co faktyczni autorzy zepchnięci zostają na margines (za autora uznane być może nawet studio filmowe). Artykuł zwraca uwagę na fakt, iż – zwłaszcza w przypadku copyright - rzeczywista (określana przez prawo) sytuacja twórcy może znacznie odbiegać od charakteru jego zaangażowania w powstawanie filmu. Analiza przepisów i zasad prawa jest kluczowa dla zrozumienia strukturalnych uwarunkowań działalności przemysłów filmowych i należy poświęcać jej nie mniej uwagi niż czynnikom natury społecznej, politycznej i ekonomicznej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzipl_PL
dc.relation.ispartofseriesProduction Culture;22-
dc.subjectfilm authorpl_PL
dc.subjectcopyrightpl_PL
dc.subjectdroit d`auteurpl_PL
dc.subjectfilm productionpl_PL
dc.subjectautor filmowypl_PL
dc.subjectprodukcja filmowapl_PL
dc.subjectprawo autorskiepl_PL
dc.titleAutor filmowy według przepisów prawa w systemach droit d`auteur i copyright. Zarys problematykipl_PL
dc.title.alternativeFilm author according to law in droit d`auteur system and copyright systempl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Images, nr 21-22, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bolesław Racięski - Autor filmowy według przepisów prawa w systemach droit d'auteur i copyright. Zarys problematyki.pdf142.91 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.