Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11916
Title: Elementy wspomagające nawigację wewnątrzhasłową w angielskich słownikach pedagogicznych
Other Titles: Entry navigation devices in monolingual dictionaries for learners of English
Authors: Ptasznik, Bartosz
Advisor: Lew, Robert. Promotor
Keywords: nawigacja wewnątrzhasłowa
entry navigation
angielskie słowniki pedagogiczne
English learners’ dictionaries
Issue Date: 17-Oct-2014
Abstract: Celem rozprawy jest zbadanie przydatności elementów wspomagających nawigację wewnątrzhasłową w angielskich słownikach pedagogicznych. Obecnie w leksykografii pedagogicznej słowników angielskiego stosuje się dwa typy tychże elementów. Pierwszy z nich to tzw. wskaźnik semantyczny (w jęz. angielskim signpost), który występuje na samym początku konkretnego znaczenia danego hasła słownikowego w postaci np. krótkiej definicji tego znaczenia, zwięźle podsumowując treść całego znaczenia. Drugi typ to tzw. menu hasła (w jęz. angielskim menu), czyli blok nagłówków podhaseł w postaci spisu treści, umieszczony bezpośrednio pod wyrazem hasłowym. Główną funkcją obydwu tych elementów jest ułatwienie użytkownikom słownika zaznaczenie poprawnego znaczenia danego wyrazu w określonym kontekście oraz ograniczenie czasu trwania tego procesu do minimum. Dotychczasowe badania przydatności elementów wspomagających nawigację w hasłach słownikowych wskazują na wyższą skuteczność wskaźników semantycznych. Najważniejszym celem rozprawy jest sprawdzenie, czy połączenie wskaźników semantycznych oraz menu hasła w pojedynczym artykule hasłowym w monolingwalnych papierowych słownikach pedagogicznych języka angielskiego może podnieść skuteczność wyboru poprawnych znaczeń wyrazów, a także przyspieszyć ten proces, w porównaniu do haseł wyposażonych tylko i wyłącznie we wskaźniki semantyczne.
One recent attempt by lexicographers to assist users in dictionary navigation has been the introduction of sense navigation devices in entries, such as signposts and menus, which summarize in a few words what a particular sense in an entry is about. The main role of these meaning access facilitators is twofold: (1) to allow users to find the meaning they are searching for in an entry as quickly as possible; and (2) to improve the selection of senses by users, so that they manage to bring back the right meaning from dictionaries. The most obvious difference between signposts and menus regards their positioning within an entry. The former are sense cues which are located at the beginning of senses, while the latter are found at the top of an entry, and thus more distant from their respective senses. Evidence from studies comparing both systems points to the superiority of signposts. However, it still remains unclear whether combining both signposts and menus in single entries would be even more beneficial to dictionary users and, thus, this thesis attempts to analyze more closely the difference between signposts alone and a combination of signposts and menus, which is the primary aim of the present study.
Description: Wydział Anglistyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/11916
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
phd thesis 2014_Bartosz Ptasznik.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.