Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12006
Title: Rola otwartych zasobów edukacyjnych w kształtowaniu nowego paradygmatu w edukacji
Other Titles: The role of open educational resources in shaping a new paradigm in education
Authors: Pietrzykowski, Adam
Keywords: Otwarte zasoby edukacyjne
Open educational resources
Paradygmat
Paradigm
Edukacja
Education
Neodidagmata
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
Citation: Neodidagmata, nr 35, 2013, s. 135-143
Abstract: Współcześnie edukacja znajduje się w stadium paradygmatycznej zmiany. Zarówno bowiem warstwa społeczno-kulturowa jak i oddziałująca na nią warstwa technologiczna podlegają nieustannym zmianom o niespotykanej wcześniej dynamice. Sytuacja ta spowodowała, iż całe edukacyjne uniwersum przechodzi właśnie transformację prowadzącą do ukształtowania się "nowego ładu edukacyjnego”. Jednym z istotnych elementów współkonstytuujących jego kształt jest bez wątpienia fenomen otwartych zasobów edukacyjnych, których rola w tym zakresie wydaje się szczególnie wieloaspektowa.
Education is in a state of paradigm shift. Both its socio-cultural and technological dimensions are constantly changing at an unprecedented speed. As a result, the whole educational universe is going through a transformation that leads to a “new educational order”. One of the essential elements that influence its shape is undoubtedly the phenomenon of open educational resources, which seem to play a particularly multifaceted role.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12006
DOI: 10.14746/nd.2013.35.9
ISBN: 978-83-232-2685-7
ISSN: 0077-653X
Appears in Collections:Neodidagmata, nr 35, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pietrzykowski-Rola-135-143.pdf180.43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.