Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12007
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJagodziński, Piotr-
dc.contributor.authorWolski, Robert-
dc.date.accessioned2014-10-28T11:38:38Z-
dc.date.available2014-10-28T11:38:38Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationNeodidagmata, nr 35, 2013, s. 103-120pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-232-2685-7-
dc.identifier.issn0077-653X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12007-
dc.description.abstractW artykule przedstawiono wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych do prezentacji eksperymentów chemicznych. Opisano zastosowanie technik cyfrowych do realizacji filmów edukacyjnych z chemii. Zaprezentowano zalety technologii internetowych oraz wykorzystanie urządzeń mobilnych w nauczaniu chemii. Omówiono zastosowanie naturalnego interfejsu użytkownika jakim jest Kinect do tworzenia wirtualnego laboratorium chemicznego. Zestawiono wyniki badań nad przydatnością edukacyjną opisanych środków dydaktycznych.pl_PL
dc.description.abstractThis article presents the use of modern information technology to present chemistry experiments. It describes the way in which digital technologies can be used to facilitate the implementation of educational videos in chemistry and presents the advantages of Internet technology as well as the use of mobile devices in teaching chemistry. This article also discusses the use of a natural user interface, that is, Kinect in relation to creating a virtual chemical laboratory and summarizes the results of studies on the educational usefulness of these didactic measures.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniupl_PL
dc.subjectEksperyment chemicznypl_PL
dc.subjectFilm edukacyjnypl_PL
dc.subjectTechniki cyfrowepl_PL
dc.subjectTechnologia informatycznapl_PL
dc.subjectMultimediapl_PL
dc.subjectNeodidagmatapl_PL
dc.subjectChemical experimentpl_PL
dc.subjectEducational moviepl_PL
dc.subjectDigital techniquespl_PL
dc.subjectInformation and communications technologypl_PL
dc.titleTechniki cyfrowe rejestracji obrazu i eksperyment chemiczny w nowoczesnych mediachpl_PL
dc.title.alternativeDigital video recording techniques and chemical experiment in modern mediapl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.identifier.doi10.14746/nd.2013.35.7-
dc.description.number35pl_PL
dc.description.pageof103pl_PL
dc.description.pageto120pl_PL
dc.description.articlenumber7pl_PL
dc.description.journaltitleNeodidagmatapl_PL
Appears in Collections:Neodidagmata, nr 35, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jagodzinski-Techniki-103-120.pdf2.03 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.