Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/12052
Title: Wokół reformy studiów prawniczych
Other Titles: The reform of law studies
Authors: Borkowska-Bagieńska, Ewa
Keywords: studia prawnicze
program studiów
law studies
syllabus
Issue Date: 2013
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 4, s. 5-8
Abstract: Artykuł prezentuje argumenty w toczącej się dziś dyskusji nad programem studiów prawniczych. Spierają się zwolennicy utrzymania istniejącej grupy przedmiotów ogólnych i teoretycznych. Ich przeciwnicy opowiadają się za zwiększeniem praktycznego charakteru studiów i zmniejszenia listy przedmiotów ogólnych.
***This paper presents arguments raised in the current discussion in Poland on the syllabus of reformed law studies. The dispute concerns the proportion between general and theoretical subjects and the recently advocated increased number of subjects teaching practical skills at the cost of lesser academic content.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12052
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03. EWA BORKOWSKA-BAGIEŃSKA RPEiS_4_2013.pdf245.41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.