Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1206
Title: Społeczne oraz kulturalne stosunki Polski i Gruzji w XVI-XVIII wieku
Authors: Occheli, Wiera
Keywords: Europejskie podróże na Kaukaz
Gruzja w europejskiej literaturze
gruzińsko-polskie stosunki
Literatura podróżnicza o Gruzji
European trips to Caucasus
Georgia in European literature
Georgian-Polish relationships
Travel literature about Georgia
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 6, 2009, s. 239-243
Abstract: Artykuł przedstawia zwięzłą historię kontaktów gruzińsko-polskich od wieku XV do XIX, na tle kontaktów Gruzji z Europą, z podkreśleniem roli literatury podróżniczej oraz relacji politycznych. Polska i Gruzja od wieku XV brały udział w koalicjach politycznych oraz wojskowych skierowanych przeciwko islamskiej Turcji zagrażającej obu państwom w XV–XVIII wiekach. Autorka podkreśla znaczenie kontaktów handlowych oraz kulturalnych. W polskiej literaturze podróżniczej ważne dla poznania Gruzji są relacje księcia M. Radziwiłła-Sierotki. W poezji gruzińskiej wieku XVIII odnotowuje się wpływ literatury słowiańskiej, zwłaszcza na twórczość Mamuka Barataszwili i Dawida Guramiszwili.
Sponsorship: The article presents a concise history of Georgian-Polish relationships from XV to XIX century in the context of the relationship between Georgia and Europe underscoring the role of travel literature and political accounts. Since XV century Poland and Georgia took part in political and military coalitions against Muslim Turkey which threatened both countries during XV– XVIII centuries. The author underscores the importance of trade and cultural relationships. Prince M. Radziwi -Sierotka’s accounts in Polish travel literature are important for getting to know Georgia. The influence of Slavic literature is noted in Georgian poetry in XVIII century, especially the works of Mamuk Barataszwili and David Guramiszwili.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1206
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Porównania, 2009, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-16_Occheli W., Spoleczne i kulturalne stosunki Polski i Gruzji.pdf59.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.