Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1207
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCiszek, Hanna-
dc.date.accessioned2011-07-19T09:13:27Z-
dc.date.available2011-07-19T09:13:27Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationPORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 6, 2009, s. 245-253pl_PL
dc.identifier.issn1733-165X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1207-
dc.description.abstractWielka Idea była pewnym irredentystycznym pojęciem greckiego nacjonalizmu, który miał na celu restytucję wielkiego państwa greckiego obejmującego wszystkich rodowitych Greków mieszkających poza granicami państwa, głównie pod panowaniem osmańskim. Po odzyskaniu przez Grecję niepodległo- ści w 1830, Wielka Idea na wiele lat zdominowała nie tylko politykę wewnętrzną i zagraniczną, ale również zdeterminowała badania naukowe, architekturę i literaturę. Pomimo że wyznawcy Wielkiej Idei dążyli do budowania jedności i tożsamości greckiego narodu, ich wysiłki zakończyły się wielką klęska militarną i spowodowały rozłam narodowy. Tekst prezentuje wpływ i znaczenie Wielkiej Idei na kształtowanie jedności i tożsamości narodowej odrodzonej Grecji.pl_PL
dc.description.abstractGreat Idea was an irredentist concept of Greek nationalism that implied the goal of reestablishing a large Greek state encompassing all ethnic Greeks outside state’s borders, mostly under Ottoman rule. After the achievement of Greek independence in 1830, the Great Idea for many years dominated not only the domestic and foreign politics but also determined researches, architecture and literature. Although the belivers of the Great Idea strived for building unity and national identity of Greek nation, their efforts ended the major military defeat and caused the national schism. The text presents the influence and consequence the Great Idea in formation of unity and national identity regenereted Greece.pl_PL
dc.publisherWydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAMpl_PL
dc.subjectWielka Idea (Megali Idea)pl_PL
dc.subjectTożsamość narodowa odrodzonej Grecjipl_PL
dc.subjectGreat Idea (Megali Idea)pl_PL
dc.subjectNational identity of regenerated Greecepl_PL
dc.titleWielka idea a budowanie jedności i tożsamości narodowej Grekówpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Porównania, 2009, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-17_Ciszek H., Wielka idea.pdf83.25 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.