Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12107
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHaberko, Joanna-
dc.contributor.authorZawłocki, Robert-
dc.date.accessioned2014-11-04T10:56:24Z-
dc.date.available2014-11-04T10:56:24Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, 2014, z. 1, s. 29-42pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12107-
dc.description.abstractPrzedmiotem artykułu jest analiza zagadnienia relacji między przepisami prawa cywilnego a przepisami prawa karnego w zakresie, w jakim odnoszą się one do instytucji prawa spadkowego pozwalających na wydziedziczenie oraz orzeczenie niegodności w związku z popełnieniem przestępstwa. Autorzy podejmują próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy posługiwanie się przez ustawodawcę cywilnego pojęciami właściwymi prawu karnemu stanowi zabieg celowy i nakazuje odesłanie do przepisów Kodeksu karnego, czy stanowi jedynie pewien zabieg językowy i nie nakłada na interpretatora przepisów Kodeksu cywilnego tego obowiązku. Przedmiotem analizy pozostają przesłanki orzeczenia niegodności spadkobiercy oraz wydziedziczenia spadkobiercy uprawnionego do zachowku.pl_PL
dc.description.abstract***This paper analyses the mutual relationship of the civil law and the criminal law provisions insofar as they pertain to the institutions of the law of succession that permit disinheritance of a person and adjudication of unworthiness to inherit as a result of a crime committed by that person. An attempt is made to answer the question whether the use of concepts typical of criminal law in civil law legislation has been made on purpose with the intention of referring the interpreter of the Civil Code provisions to the provisions of the Penal Code, or whether their use serves merely as a linguistic tool, imposing no such obligation. The premises for adjudicating unworthiness of an heir and disinheritance of an heir entitled to a legitim are analysed.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectniegodnośćpl_PL
dc.subjectwydziedziczeniepl_PL
dc.subjectprzestępstwopl_PL
dc.subjecttestamentpl_PL
dc.subjectunworthinesspl_PL
dc.subjectdisinheritancepl_PL
dc.subjectcrimepl_PL
dc.subjectlast will and testamentpl_PL
dc.titlePrawnospadkowe konsekwencje popełnienia przestępstwapl_PL
dc.title.alternativeLegal consequences of a crime vs inheritancepl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.identifier.doi10.14746/rpeis.2014.76.1.3-
dc.description.volume76pl_PL
dc.description.copybook1pl_PL
dc.description.pageof29pl_PL
dc.description.pageto42pl_PL
dc.description.articlenumber3pl_PL
dc.description.journaltitleRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologicznypl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2014, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03. Joanna Haberko, Robert Zawłocki.pdf456.92 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.