Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12152
Title: Gramatyczne dryle tłumaczeniowe w nauczaniu języka angielskiego
Authors: Scheffler, Paweł
Keywords: gramatyka
dryle tłumaczeniowe
Issue Date: 2013
Publisher: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Citation: Języki Obce w Szkole 1, 2013, pp. 82-87
Abstract: Dryl językowy można zdefiniować jako ćwiczenie, w którym „istnieje pełna kontrola odpowiedzi ucznia, tzn. w którym w każdym zadaniu istnieje tylko jedna poprawna odpowiedź i odpowiedź ta jest w pełni przewidywalna.” (Marton 1979:41). Gramatyczne dryle tego rodzaju stosowane były powszechnie w metodzie audiolingwalnej w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dwudziestego wieku, a później zarzucone z rzekomego powodu braku skuteczności. W niniejszym artykule postaram się pokazać na przykładzie języka angielskiego, iż gramatyczny dryl tłumaczeniowy to ćwiczenie, które może pomóc uczniom w opanowaniu struktur języka obcego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12152
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Scheffler - Gramatyczne dryle tłumaczeniowe.pdf259.22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.