Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12164
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKwiek, Marek-
dc.date.accessioned2014-11-20T12:38:15Z-
dc.date.available2014-11-20T12:38:15Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationNauka i szkolnictwo wyższe, Warszawa, 2015 (w druku)pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12164-
dc.description.abstractIntensywne umiędzynarodowienie badań naukowych prowadzonych w polskim szkolnictwie wyższym było jednym z głównych celów ostatniej fali reform szkolnictwa wyższego w Polsce. W dyskusjach dotyczących przyszłych zmian legislacyjnych od początku podkreślano w szczególności dwa aspekty: zwiększenie liczby polskich publikacji funkcjonujących w międzynarodowym obiegu naukowym (jako część procesu „umiędzynarodowienia u siebie”) i wzmocnienie międzynarodowej współpracy naukowej (jako część procesu „umiędzynarodowienia zagranicą”, odwołując się do dwóch „filarów umiędzynarodowienia” Jane Knight). Międzynarodowe raporty OECD i Banku Światowego na temat polskiego systemu szkolnictwa wyższego w ostatniej dekadzie krytykowały między innymi niski zakres międzynarodowej współpracy naukowej i zbyt małą produktywność badawczą polskiej kadry akademickiej. Reformy postawiły na międzynarodowe otwarcie polskiej nauki. Relacje między międzynarodową współpracą naukową a produktywnością badawczą była szeroko dyskutowana w literaturze przedmiotu, a ogólnym wnioskiem z tej dyskusji jest przekonanie o tym, że działania obliczone na współpracę w badaniach zwiększają produktywność badawczą. Jednocześnie zachodzi relacja przeciwna: najlepszymi partnerami do współpracy zagranicznej są naukowcy najbardziej produktywni. Jednak jak wskazali Sooho Lee i Barry Bozeman (2005: 673) „pomimo wszechobecności współpracy w nauce, płynące z niej korzyści są częściej zakładane niż badane. (…) Czy ci, którzy współpracują, wykazują tendencje do autorstwa większej liczby publikacji?” Jak pokażemy poniżej, najczęściej tak właśnie jest. Prezentowany tekst analizuje umiędzynarodowienie polskiej kadry akademickiej z europejskiej perspektywy porównawczej i ilościowej, w oparciu o rozległy materiał empiryczny, który obejmuje dane pierwotne pochodzące z dużej próby przedstawicieli kadry akademickiej w 11 krajach Europy (N=17211). W kontekście polskich reform podkreślających rosnącą rolę publikacji międzynarodowych, wyniki niniejszego badania mają duże znaczenie dla polityki publicznej w obszarze szkolnictwa wyższego: zwiększenie poziomu i intensywności współpracy międzynarodowej w badaniach naukowych jest zdecydowanie najlepszą drogą prowadzącą do stopniowego zwiększania międzynarodowej widzialności krajowych wyników badawczych. Tylko intensywna, długoterminowa, konsekwentnie wspierana finansowo przez państwo (na poziomie instytucjonalnym i indywidualnym) współpraca naukowa może stopniowo zamieniać mechanizmy „kumulacji strat” w mechanizmy „kumulacji przewag” i rodzić szanse na stopniowe przenoszenie polskiej nauki jako całości z (Philipa G. Altbacha) europejskich „peryferii” do europejskich „centrów”. Taką szansę dają wprowadzane w życie reformy strukturalne (zwłaszcza opierające się coraz silniej na umiędzynarodowieniu, przynajmniej teoretycznie, zmiany wymogów awansowych, wymogów grantowych czy zmiany związane z regułami parametryzacji). Jednak wiara, iż współpraca międzynarodowa w nauce nie wymaga dodatkowych, dużych nakładów finansowych ze strony państwa prowadzi donikąd, podobnie jak wiara, że nauka polska jako całość może opierać współpracę międzynarodową wyłącznie na systemie grantowym. Ten aspekt funkcjonowania nauki, jak pokazują doświadczenia analizowanych krajów, wymaga stałego, konsekwentnego wsparcia finansowego, ponieważ umiędzynarodowienie oprócz „motywacji” badaczy, wymaga również ich międzynarodowej „atrakcyjności”, powiązanej ściśle z poziomem dostępnych zasobów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectpolska kadra akademickapl_PL
dc.subjectpolscy naukowcypl_PL
dc.subjectinternacjonalizacjapl_PL
dc.subjectumiędzynarodowieniepl_PL
dc.subjectbadania naukowepl_PL
dc.subjectproduktywność badawczapl_PL
dc.subjectproduktywność akademickapl_PL
dc.subjectpublikacje międzynarodowepl_PL
dc.subjectpublikacjepl_PL
dc.subjectpublikacje indeksowanepl_PL
dc.subjectimpact factorpl_PL
dc.subjectinternationals and localspl_PL
dc.subjectumiędzynarodowieni i lokalnipl_PL
dc.subjectstratyfikacja społecznapl_PL
dc.subjectkorelaty produktywnościpl_PL
dc.subjectkształcenie i badaniapl_PL
dc.subjectrole akademickiepl_PL
dc.subjectfinansowanie szkolnictwa wyższegopl_PL
dc.subjectkonkurencjapl_PL
dc.subjectsystem grantówpl_PL
dc.subjectzasoby w naucepl_PL
dc.subjectpartnerzy zagranicznipl_PL
dc.subjectkariera akademickapl_PL
dc.subjectcentrum i peryferiepl_PL
dc.subjectpolska naukapl_PL
dc.subjectnauka w Polscepl_PL
dc.subjectpolskie publikacje naukowepl_PL
dc.subjectnauka europejskapl_PL
dc.subjectinternacjonalizacja badań naukowychpl_PL
dc.subjectumiędzynarodowienie badań naukowychpl_PL
dc.subjectwspółpraca naukowapl_PL
dc.subjectwspółpraca międzynarodowapl_PL
dc.subjectefekty współpracy w naucepl_PL
dc.subjectdziedziny naukipl_PL
dc.subjecteuropejska kadra akademickapl_PL
dc.subjectprojekt CAPpl_PL
dc.subjectprojekt EUROACpl_PL
dc.subjecteuropejscy naukowcypl_PL
dc.subjectrola współpracy zagranicznejpl_PL
dc.titleUmiędzynarodowienie badań naukowych. Polska kadra akademicka z perspektywy europejskiejpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.contributor.translatorSzadkowski, Krystian-
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwiek_Umierdzynarodowienie_badan_NiSW_2015.pdf986.74 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons