Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12192
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSzkudlarek, Magdalena-
dc.date.accessioned2014-11-25T10:17:03Z-
dc.date.available2014-11-25T10:17:03Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationPrzegląd Politologiczny, 2014, nr 1, s. 299-313.pl_PL
dc.identifier.issn1426-8876-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12192-
dc.description.abstractTrwająca od marca 2011 roku syryjska wojna domowa pozostaje jednym z najbardziej aktualnych problemów, przed jakimi stoi społeczność międzynarodowa, która dotychczas nie zdołała wypracować skutecznego jego rozwiązania. Wysoki stopień skomplikowania konfliktu, wielość biorących w nim udział stron i trudności w określeniu rzeczywistych intencji poszczególnych jego aktorów, powodują, że znalezienie takiego rozwiązania z każdym miesiącem staje się coraz mniej prawdopodobne. Efektem tego chaosu jest niedostrzeganie przez wielu komentatorów i analityków znaczenia czynnika kurdyjskiego, który zwłaszcza wobec wzrastającej roli radykalnych organizacji islamskich bywa niedoceniany. Jednocześnie, brak jednolitych struktur reprezentujących interesy społeczności kurdyjskiej zamieszkującej terytorium Syrii, wewnętrzne w niej podziały i nieumiejętność wyłonienia szeroko akceptowanego przywództwa powodują, że nie sposób mówić o Kurdach jako jednolitej, spójnej stronie konfliktu. Celem artykułu jest ukazanie roli, jaką poszczególne ugrupowania kurdyjskie odgrywają w syryjskiej wojnie domowej, relacji, jakie je łączą i istniejących pomiędzy nimi głębokich podziałów, powodujących, że nie są oni w stanie stworzyć jednolitego frontu, dążącego do realizacji wspólnego celu.pl_PL
dc.description.abstractThe Syrian civil war is one of the most important problems which the international community is currently facing, but which remains unsolved since its beginning in March 2011. The high level of complexity of the conflict, the multiplicity of participants and difficulties in recognizing their true intentions make finding possible solutions less probable as the months go by. All this chaos results in the underestimation of the Kurdish factor, which is often, especially because of the increasing role of radical Islamic groups, belittled by some commentators and analysts. Moreover, the lack of unitary organizational structures that can be recognized as a representation of the interests of the Kurdish community living in the territory of Syria, its internal divisions, and the disability in creating the commonly accepted leadership makes regarding the Kurds as a uniform and internally coherent party in the war impossible. The aim of the paper is to present the role of various Kurdish organizations participating in the conflict and analyze the connections and divisions which make the Kurds unable to create a homogenous.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl_PL
dc.subjectKurdowiepl_PL
dc.subjectSyriapl_PL
dc.subjectautonomiapl_PL
dc.subjectopozycjapl_PL
dc.subjectreżimpl_PL
dc.subjectKurdspl_PL
dc.subjectautonomypl_PL
dc.subjectoppositionpl_PL
dc.subjectregime movement aiming at one and the same goalpl_PL
dc.titleRola czynnika kurdyjskiego w syryjskiej wojnie domowejpl_PL
dc.title.alternativeThe Role of the Kurdish Factor in the Syrian Civil Warpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.identifier.doi10.14746/pp.2014.19.1.19-
dc.description.tome19pl_PL
dc.description.number1pl_PL
dc.description.pageof299pl_PL
dc.description.pageto313pl_PL
dc.description.articlenumber19pl_PL
dc.description.journaltitlePrzegląd Politologicznypl_PL
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2014, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pp-2014-1-299-314.pdf110.2 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.