Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12198
Title: Nowy feminizm – teoria i praktyka
Other Titles: New feminism – theory and practice
Authors: Klejdysz, Natalia
Keywords: nauka społeczna Kościoła
feminizm
nowy feminizm
kobieta
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
social teaching of the Catholic Church
feminism
new feminism
woman
equal rights of men and women
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2014, nr 2, s. 183-193.
Abstract: Autorka artykułu koncentruje się na rozbieżnościach między założeniami nowego feminizmu a praktyką Kościoła instytucjonalnego. Nowy feminizm traktowany jest tutaj jako immanentna część współczesnej nauki społecznej Kościoła katolickiego. Natomiast praktyka Kościoła instytucjonalnego została przeanalizowana w oparciu o przykłady wypowiedzi hierarchów na temat udziału kobiet w Kościele oraz konkretne działania i decyzje Kościoła instytucjonalnego. Przyczyn tychże rozbieżności autorka upatruje, z jednej strony, w tradycji, z drugiej – w obawie o utratę władzy.
The author of the paper focuses on the discrepancies between the new feminism and the practice of the institutional Church. New feminism is approached here as an inherent part of the contemporary social teaching of the Catholic Church. Its practice is analyzed on the examples of statements uttered by Church officials as concerns the role of women in the Church, and the concrete activities and decisions of the institutional Church. The author seeks the reasons for these discrepancies in tradition, on the one hand, and on the other, in the fear of losing power.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12198
DOI: 10.14746/pp.2014.19.2.12
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2014, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klejdysz.pdf81.01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.