Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1226
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŠouša, Jiří-
dc.contributor.authorŠtefko, Martin-
dc.date.accessioned2011-07-25T07:17:38Z-
dc.date.available2011-07-25T07:17:38Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 4, s. 121-129pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1226-
dc.description.abstractŚmierć człowieka to zdarzenie zachodzące w ramach dies certus an, incertus quando. Regulacja prawna dotycząca śmierci pracodawcy, która jest zawarta w § 342 czeskiego kodeksu pracy, pomimo wsparcia części doktryny oraz orzecznictwa czeskiego Trybunału Konstytucyjnego, nie okazuje się właściwa. Unormowanie to zerwało z obowiązującymi w Czechach de lege derogata oraz nadal stosowanymi w innych krajach Europy Środkowej konstrukcjami normatywnymi regulującymi przechodzenie praw i obowiązków pracodawcy ze stosunku pracy mortis causae. Obecnie obowiązujące czeskie unormowanie zakłada nierówność między pracownikami, dopuszczając sukcesję na wypadek śmierci po stronie pracodawcy wyłącznie dla stosunków pracy pracodawców-przedsiębiorców. Stosunek pracy w przypadku wszystkich pozostałych pracodawców ustaje w chwili śmierci pracodawcy. Autorzy niniejszego opracowania optują za zmianą tego rozwiązania, znajdując inspirację do swoich propozycji w szczególności w szwajcarskim prawie pracy.pl_PL
dc.description.abstract*The paper deals with the Czech employment regulations governing the legal consequences attached to the employer’s death. According to Section 342 of the Czech Labour Code, the death of the employer terminates the employment relationships with all the employees of that employer, unless the employer was active as a craftsman. The authors cannot find a reasonable argument for such a regulation either in the Czech legal history, or in other European states. Why should employees of craftsmen be treated differently than other employees? Although in 2008 the above regulation was found to be unconstitutional, the Czech Constitutional Court did not follow the claimants’ reasoning and preferred not to abrogate a relevant section of the Czech Labour Code. Arguments, however, were few. Basically, they can be summarised to the following: the easier the regulation, the more foreseeable and just it is. Such reasoning is hard to accept because of the absence of arguments in favour either the current or previous Czech laws. What is more, other European legal systems, such as Polish, German, Slovak or Swiss take a different view on that matter.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectŚmierć pracodawcypl_PL
dc.subjectEmployer’s deathpl_PL
dc.subjectPrawne następstwapl_PL
dc.subjectLegal consequencespl_PL
dc.subjectCzechypl_PL
dc.subjectCzech Republicpl_PL
dc.titleZAGADNIENIE NASTĘPSTW ŚMIERCI PRACODAWCY W ZAKRESIE PRZEJŚCIA PRAW I OBOWIĄZKÓW ZE STOSUNKU PRACY W PRAWIE PRACY CZECHpl_PL
dc.title.alternativeLEGAL CONSEQUENCES OF THE EMPLOYER’S DEATH IN THE LAWS OF THE CZECH REPUBLICpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12. JIRI SOUSA, MARTIN STEFKO RPEiS 4-2010.pdf58.88 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.