Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1228
Title: ODWRÓCONA HIPOTEKA – ZASADY FUNKCJONOWANIA I PERSPEKTYWY WPROWADZENIA W POLSCE
Other Titles: REVERSE MORTGAGE – PRINCIPLES OF FUNCTIONING AND ITS PROSPECTS IN POLAND
Authors: Kowalak, Tomasz
Keywords: Odwrócona hiopteka
Reverse mortgage
Polska
Poland
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 4, s. 167-186
Abstract: W przypadku wielu osób starszych najbardziej wartościową częścią majątku gromadzonego przez całe ich życie jest nieruchomość, w której zamieszkują. Jest to ta jego część, która, niestety, nie generuje bieżących dochodów. Sposobem wykorzystania majątku „zamrożonego” w nieruchomości jest odwrócona hipoteka, która pozwala uzyskać kredyt wypłacany na przykład w formie renty wieczystej, a którego zabezpieczeniem jest nieruchomość kredytobiorcy. Żeby otrzymać taki kredyt, nie trzeba mieć zdolności kredytowej. Ta forma generowania dodatkowych dochodów z nieruchomości staje się coraz powszechniejsza wśród osób starszych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie hipoteka odwrotna jest dostępna od lat 80. XX wieku. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały najważniejsze założenia odwróconej hipoteki, jej główne wady i zalety. Analizę zasad funkcjonowania hipoteki odwróconej posłużył oparto na przykładzie rozwiązań stosowanych w Stanach Zjednoczonych (program Home Equity Conversion Mortgage). W końcowej części opracowania analizie poddano założenia wprowadzenia odwróconej hipoteki w Polsce sformułowane przez Ministerstwo Finansów. Jednocześnie wskazano szanse i ograniczenia we wprowadzeniu tego rozwiązania w Polsce.
*The most valuable asset which many elderly citizens possess is the property which they occupy. That part of their property, however, usually does not generate any current income. These ‘frozen’ assets may be effectively used to create a reverse mortgage which allows the owner of the property to use it to secure a loan that is subsequently paid out in a form of a perpetual annuity. No other security to confirm creditworthiness of the borrower is required. A reverse mortgage has been for long available especially in the UK and the USA and since 1980s its popularity has been growing. The paper presents the main advantages and disadvantages of a reverse mortgage based on the analysis of the solutions adopted by the US Home Equity Conversion Mortgage Programme. It then concludes with a discussion of the basic assumptions formulated by the Polish Ministry of Finance concerning the introduction of a reverse mortgage onto the Polish market, and enumerates its chances for success as well as possible limitations.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1228
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14. TOMASZ KOWALAK RPEiS 4-2010.pdf86.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.