Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12285
Title: Zmaganie się ze stresem choroby przewlekłej
Authors: Ziarko, Michał
Keywords: krytyczne wydarzenie życiowe
choroba przewlekła
radzenie sobie
zasoby
poczucie koherencji
Issue Date: 2014
Abstract: Monografia jest poświęcona psychologicznym aspektom chorób przewlekłych. Autor łączy ustalenia klasyczne z najnowszymi osiągnięciami psychologii, w tym psychologii krytycznych wydarzeń, stresu i znaczenia zasobów w radzeniu sobie z obciążeniami życia. Ze znanych mi prac na ten temat nie ma równie złożonego i nowatorskiego ujęcia. Autor postawił sobie za cel wykrycie i opisanie ogólnych i specyficznych mechanizmów zmagania się chorych z krytycznymi wydarzeniami przewlekłej, stresującej choroby. Jako jeden z pierwszych dokonał analizy medycznej i psychologicznej różnych koncepcji przewlekłej choroby. Zakres nowej wiedzy zawartej w tej monografii można by przedstawić w kilku opracowaniach. Sądzę, że książka ta będzie podstawą i okazją do wielu dyskusji na ten temat. Ważne jest też to, że wyniki badań nasuwają wiele nowych, otwartych problemów, zarówno badawczych, jak i praktycznych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12285
ISBN: 978-83-62243-46-4
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ziarko_Repozytorium.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.