Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12345
Title: Erotyczne peregrynacje. Filozofia antropologiczna Wilhelma von Humboldta
Authors: Małecki, Wiesław
Keywords: Humboldt
Kant
filozofia antropologiczna
filozofia języka
estetyka
kobiecość
płeć
Baskowie
język Basków
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Małecki, W., Erotyczne peregrynacje. Filozofia antropologiczna Wilhelma von Humboldta. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013.
Abstract: Publikacja ta stanowi obszerne studium poświęcone kwestii kształtowania się w myśli niemieckiej przełomu XVIII i XIX wieku perspektywy antropologicznej. Autor zbudował swoje rozważania wokół pojęcia „filozofia antropologiczna”. Pojęcie to bardzo dobrze oddaje wielowątkowy dialog Wilhelma von Humboldta ze współczesną mu i wcześniejszą filozofią, stanowiąc istotny klucz interpretacyjny dorobku tego filozofa. W książce podjęta została tematyka stosunkowo słabo znana w polskiej literaturze poprzez odwołanie się do nietłumaczonej na język polski twórczości Humboldta. Oryginalne ujęcie przedstawione jest jasnym i precyzyjnym językiem.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12345
ISBN: 978-83-62243-53-2
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malecki_Repozytorium.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.