Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1235
Title: W SPRAWIE RZETELNOŚCI WIEDZY O WYKŁADNI
Other Titles: ON THE FAIRNESS OF KNOWLEDGE OF LEGAL INTERPRETATION
Authors: Pohl, Łukasz
Zieliński, Maciej
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 1, s. 5-18
Abstract: artykuł recenzyjny, Jarosław Wyrembak,Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia (Warszawa 2009)
*review article,Jarosław Wyrembak,Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia (Warszawa 2009)
URI: http://hdl.handle.net/10593/1235
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03. ŁUKASZ POHL, MACIEJ ZIELIŃSKI RPEiS 1-2011.pdf164.34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.