Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1244
Title: WPŁYW KODYFIKACJI PRAWA CYWILNEGO NA POZIOM KULTURY PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTW
Other Titles: IMPACT OF THE CODIFICATION OF CIVIL LAW ON THE LEGAL CULTURE OF SOCIETIES
Authors: Borkowska-Bagieńska, Ewa
Keywords: Kodyfikacja
Codification
Kultura prawna
Legal culture
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 1, s. 151-156
Abstract: Artykuł przedstawia wpływ kodyfikacji prawa cywilnego na poziom kultury prawnej. Pokazuje ten wpływ w wielu wymiarach (aspektach), tj. unifikowanie prawa cywilnego w państwach, roli wybitnych jednostek (prawników w pracach nad kodeksami) i wpływie prawa rzymskiego na ich treść. Prezentuje ważne spory toczone nad kodeksami i wreszcie charakter języka prawnego używanego przez kodyfikatorów.
*The paper shows how the codification of civil law influences the level of legal culture in societies. This influence has many different aspects, such as, inter alia, the unification of civil law in individual states, the role of eminent lawyers in the codification works, or the influence of Roman law on the content of the civil law provisions. Further, the paper presents the main disputes over codifications of law and the language of law that the codifiers use in their work. 20
URI: http://hdl.handle.net/10593/1244
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13. EWA BORKOWSKA-BAGIEŃSKA RPEiS 1-2011.pdf105.86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.