Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12458
Title: Fenomen XV-wiecznych rot kościańskich. Wymiany leksykalne
Other Titles: The phenomenon of the fifteenth-century rota’s judicial oaths of Kościan. The lexical replacements
Authors: Borowiec, Karolina
Keywords: roty kościańskie
XV-wieczne roty sądowe
język staropolski
brudnopisy i czystopisy rot
zmiany leksykalne
drafts and fair copies
lexical replacements
medieval rota's judicial oaths
Issue Date: 2014
Citation: Ogrody Nauk i Sztuk, 2014, nr 4, s. 566-573
Abstract: Artykuł dotyczy wyjątkowego zabytku języka polskiego, jakim są średniowieczne roty kościańskie – jedyne zapiski tego typu, których część zachowała się w podwójnych redakcjach, brudnopisach i czystopisach. Sytuacja taka pozwala na badanie m. in. tego, w jaki sposób w średniowiecznych kancelariach pracowano nad tekstem przysięgi. Autorkę interesują wymiany leksykalne (autosemantycznych leksemów niewspółrdzennych). Zestawiając ze sobą odpowiedniki brudno- i czystopisowe, pokazuje charakter danej zmiany i próbuje rekonstruować motywy, dla których zostały one wprowadzone.
The article focuses on lexical replacements, derived from the fifteenth-century polish rote sentences, written in Kościan (Wielkopolska). The case of this short notes remains unprecedented in the history of Old Polish language – about 370 sentences survives in two wordings: draft and fair copy; partially written and re-written by the same hand. Comparing equivalents from drafts and fair copies, the author shows the nature of these replacements and tries to reconstruct the motives for which they were introduced.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12458
DOI: 10.15503/onis2014-566-573.
ISSN: 2084-1426
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fenomen XV-wiecznych rot kościańskich. Wymiany leksykalne.pdf532.93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons