Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12459
Title: O formuliczności i innowacyjności w XV-wiecznych przekładach wybranych tekstów religijnych
Authors: Masłej, Dorota
Keywords: formuliczność
przekład w średniowieczu
tekst religijny
Ojcze nasz
Modlitwa Pańska
Psalm 50
Miserere
incipit
stylistyka historyczna
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział "Artes Liberales", Uniwersytet Warszawski
Citation: Masłej D., O formuliczności i innowacyjności w XV-wiecznych przekładach wybranych tekstów religijnych. W: Abychmy w ten przekład pilnie weźrzeli. Wobec tłumaczenia tekstów dawnych , red. A. Bielak, Warszawa 2014, s. 105 - 110
Abstract: Celem artykułu jest wskazanie i analiza jednego z aspektów pracy translatorskiej w średniowieczu. Na podstawie analizy 22 XV-wiecznych przekładów Modlitwy Pańskiej oraz 6 tłumaczeń psalmu 50 autorka pokazuje swoistą tendencję do posługiwania się formułami w przekładach kanonicznych tekstów chrześcijaństwa. W artykule pokazuje się, w których miejscach tekstu tłumacze decydują się na swobodny dobór leksyki i konstrukcji gramatycznych, a w których pozostają wierni utartym formułom i z czego to wynika (oraz czemu służy).
URI: http://hdl.handle.net/10593/12459
ISBN: 978-83-63636-28-9
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dorota Maslej_Formulicznosc.pdf325.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons