Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1248
Title: Przekształcenie gospodarstw pomocniczych w jednostki gospodarki budżetowej
Other Titles: Transformation of state auxiliary holdings into budget policy institutions
Authors: Duda, Michalina
Keywords: gospodarstwa pomocnicze
state auxiliary holdings
instytucje gospodarki budżetowej
budget policy institutions
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 1, s. 95-107
Abstract: Podstawowym celem niniejszego artykułu jest próba analizy wybranych problemów prawnych związanych z przekształcenie gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej. W pierwszej części opracowania wskazano kontrowersje dotyczące przepisów stanowiących normatywną podstawę owego przekształcenia. W kolejnych częściach przedstawiono zakres praw i obowiązków przejmowanych przez tworzone jednostki oraz status prawnopodatkowy gospodarstw pomocniczych i instytucji gospodarki budżetowej.
*This paper examines selected legal issues of the transformation of state auxiliary holdings into so-called ‘budget policy institutions’. Its first part discusses the controversy over the provisions that constitute the legal grounds for the transformation. Further, the paper presents the scope of rights and duties taken over by a new institution, as well as a legal and tax status of both: the auxiliary holdings and the ‘budget policy institutions’.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1248
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09. MICHALINA DUDA RPEiS 1-2011.pdf148.53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.