Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12542
Title: Błąd co do kontratypu w polskim prawie karnym
Other Titles: Mistake of fact in polish criminal law
Authors: Piaczyńska, Anna
Advisor: Zawłocki, Robert. Promotor
Keywords: błąd
error
kontratyp
mistake
bezprawność
unlawful
urojenie
illusion
Issue Date: 15-Jan-2015
Abstract: Analiza błędu uregulowanego w art. 29 k.k. prowadzi do wielu konkluzji. W pierwszym rozdziale przedstawiono rozwój instytucji błędu co do kontratypu, jego aspekt polityczno-kryminalny oraz regulację tego błędu w innych, wybranych państwach. Rozważania przeprowadzono w powiązaniu z analizą zagadnień dotyczących bezprawności oraz okoliczności ją wyłączających, kwestii związanych z zagadnieniem winy w prawie karnym, jak również zagadnień obejmujących psychologiczne aspekty błędu, wyróżniając błąd w postaci urojenia oraz nieświadomości danej sytuacji. W ostatnim rozdziale pracy omówiono zaś prawne konsekwencje błędu co do kontratypu oraz kryteria pozwalające uznać dany błąd za usprawiedliwiony.
The analysis of mistake regulated in art. 29 k.k. leads to a number of conclusions. The first chapter presents evolution of institution of mistake of fact, its criminal-political aspect and regulation of this mistake in other, selected countries. Deliberations are conducted in connection with analysis of unlawfulness issue and its justifications, guilt issue in criminal law, as well as with the problems concerned with psychological aspects of mistake which could occur in a form of illusion or unawareness of specific situation. The last chapter discussed legal consequences of mistake of fact and criteria for recognition a specific mistake as justified.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/12542
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Błąd co do kontratypu w polsim prawie karnym.pdf
  Restricted Access
962.97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.