Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12577
Title: Między drug free a terapią substytucyjną – w poszukiwaniu skutecznego modelu pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym
Authors: Barczykowska, Agnieszka
Editors: Włodarczyk, Ewa
Cytlak, Izabela
Keywords: narkomania
uzależnienie
terapia
metadon
drug free
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: A. Barczykowska, Między drug free a terapią substytucyjną – w poszukiwaniu skutecznego modelu pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym, (w:) E. Włodarczy, I. Cytlak, Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej, Poznań 2011, s. 285-310..
URI: http://hdl.handle.net/10593/12577
ISBN: 987-83-232-2329-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barczykowska_Agnieszka_Między drug free a terapią substytucyjną - w poszukiwaniu skutecznego modelu pomocy osobom uzaleznionym i współuzależnionym.pdf447.01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.