Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12593
Title: Poczucie sukcesu rodzinnego a syndrom wypalenia zawodowego personelu penitencjarnego (zarys projektu badawczego)
Authors: Barczykowska, Agnieszka
Muskała, Maciej
Keywords: wypalenie zawodowe
zakład karny
rodzina
sukces zawodowy
profilaktyka
Issue Date: 2010
Citation: A. Barczykowska, M. Muskała, Poczucie sukcesu rodzinnego a syndrom wypalenia zawodowego personelu penitencjarnego (zarys projektu badawczego), (w:) E. Bilska (red.) Wypalenie zawodowe pracowników placówek resocjalizacyjnych - zjawisko, zagrożenia, wsparcie, Warszawa 2010
URI: http://hdl.handle.net/10593/12593
ISBN: 9788362902002
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barczykowska_Agnieszka_Poczucie_sukcesu_rodzinnego_a_syndrom_wypalenia_zawodowego_personelu_penitencjarnego.pdf223.26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.