Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/125
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNakoneczny, Tomasz-
dc.date.accessioned2010-02-14T20:05:39Z-
dc.date.available2010-02-14T20:05:39Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationPORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 5, 2008, s. 183-201.pl_PL
dc.identifier.issn1733-165X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/125-
dc.description.abstractArtykuł podejmuje próbę wykazania podstawowych ograniczeń teorii postkolonialnej, jakie wynikają z jej dwóch ważnych aspektów: moralnego i politycznego. Istnienie pierwszego powoduje, że postkolonializm wpisuje się w nurt myśli lewicowej, drugi natomiast czyni zeń narzędzie swoistej walki politycznej - o prestiż i uznanie. Przypadkiem rozważanym w szczególności jest imperializm rosyjski, którego wpływ na literaturę daje się odczuć nie tylko w przeszłości (np. w klasyce dziewiętnastowiecznej), ale i współcześnie. Dla potwierdzenia swoich spostrzeżeń natury ogólnej autor skupił uwagę na dwóch dziełach – „Rosji w zapaści” Aleksandra Sołżenicyna i „Generation P” Wiktora Pielewina. Oba ujawniają, jakkolwiek na zupełnie różne sposoby (tradycyjny i „ponowoczesny”), istnienie tego, co autor określa jako rosyjski paradoks imperialny, polegający na tym, iż podjęcie na gruncie literatury rosyjskiej dyskursu tożsamościowego skutkuje mniej czy bardziej uświadomionym powrotem do myślenia w kategoriach imperialnych.pl_PL
dc.description.abstractThe article aims at indicating the major limits of the post-colonial theory that result from its two important aspects: the moral and the political one. The existence of the first reason leads to the fact that postcolonialism is included into the leftist line of thought. The other reason makes it a sort of a weapon for a political fight for prestige and recognition. The case analysed in details is Russian imperialism whose influence on literature can be noticed not only in the past (e.g. in the 19th century classics) but also contemporarily. In order to corroborate the general remarks the author focuses on two works – Russia Under Avalanche by Aleksander Solzhenitzyn and Generation P by Victor Pielewin. The author underscores that both reveal the existence of the Russian paradox that consists in the fact that the identity discourse on the grounds of Russian literature results in a more or less conscious return to thinking in imperialistic categories.pl_PL
dc.languagepolski-
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAMpl_PL
dc.subjectStudia postkolonialnepl_PL
dc.subjectPostcolonial studiespl_PL
dc.subjectIntelektualiścipl_PL
dc.subjectIntellectualspl_PL
dc.subjectPostmodernizmpl_PL
dc.subjectPostmodernismpl_PL
dc.subjectWiktor Pielewinpl_PL
dc.subjectVictor Pelevinpl_PL
dc.subjectRosyjska literacka tradycjapl_PL
dc.subjectRussian Literary traditionpl_PL
dc.subjectAleksander Sołżenicynpl_PL
dc.subjectAlexandr Solzhenitzynpl_PL
dc.titleImperialista skolonizowany. O rosyjskim paradoksie kolonialnym na przykładzie “Generation P” W. Pielewina i „Rosja w zapaści” A. Sołżenicynapl_PL
dc.title.alternativeThe Colonised Imperialist. On the Russian Paradox on the Example of “Generation “” by V. Pelevin and “Russia under Avalanche” by A. Solzhenitzynpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WFPiK)
Porównania, 2008, nr 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nakoneczny T. art..pdf173.81 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.