Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12622
Title: Z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z 5 października 2012 r.,IV CSK 244/12
Authors: Kuniewicz, Zbigniew
Słotwiński, Szymon
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Przegląd Prawa Rolnego, 2013 Nr 2 (13), s.190-194
URI: http://hdl.handle.net/10593/12622
ISBN: 978-83-232-2718-2
ISSN: 1897-7626
Appears in Collections:Przegląd Prawa Rolnego, 2013 Nr 2 (13)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przeglad orzecznictwa_Kuniewicz_Slotwinski.pdf271.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.