Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12660
Title: Poland’s participation in the European single currency project. A voice in the discussion on the date of accession to the euro area and related benefits and costs
Other Titles: Uczestnictwo Polski w projekcie wspólnej waluty europejskiej. Głos w dyskusji na temat daty wstąpienia do strefy euro oraz korzyści i kosztów z tym związanych
Authors: Walkowski, Maciej
Keywords: Unia Europejska
European Union
strefa euro
euro area
single currency
wspólna waluta
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2014, nr 3. s. 5-28.
Abstract: W regularnie publikowanych w Polsce badaniach ośrodków opinii publicznej 2/3 Polaków wyraża lęk lub niechęć do projektu ściślejszej integracji monetarnej w ramach UE, oznaczającej członkostwo naszego kraju w strefie euro w przewidywalnej perspektywie czasowej. Obawy dotyczą rozmaitych kwestii, z zakładanym wzrostem cen na czele, będąc szczególnie potęgowanymi doniesieniami medialnymi na temat bieżącego kryzysu gospodarczego w Europie, jego przyczyn i skutków. Tymczasem zgodnie z zapisami Traktatu Akcesyjnego Polska ma obowiązek perspektywicznego członkostwa w strefie euro, co z założenia eliminuje konieczność organizowania referendum w tej sprawie. Zadaniem polskiego rządu powinno być więc rzetelne informowanie społeczeństwa o realnych korzyściach i kosztach wynikających z tego tytułu, przebiegu bieżącego kryzysu w strefie euro i całej Unii Europejskiej oraz podjętych działaniach pomocowych i naprawczych. Istotne byłoby też określenie przybliżonego choćby terminu członkostwa w strefie euro i etapowej strategii realizacji tego celu. Niestety w każdym z tych elementów zauważyć należy duży niedostatek, a przeciętny Polak nadal członkostwo w strefie euro uznaje za wysoce ryzykowne, niepewne czy wręcz szkodliwe. Autor w prezentowanym artykule stara się wypełnić tę lukę, prezentując zalety i mankamenty związane z wejściem Polski do strefy euro oraz dyskusję na temat daty akcesji, dokonując przy tym szczegółowej analizy, oceny i prognozy związanej z tematem.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12660
DOI: 10.14746/ssp.2014.3.1
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2014, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ssp-2014-3-005-028.pdf117.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.