Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12661
Title: Ukrainian immigration to Poland during the political crisis in Ukraine
Other Titles: Imigracja ukraińska do Polski w okresie kryzysu politycznego na Ukrainie
Authors: Adamczyk, Anita
Keywords: Ukraine
Ukrainian immigration
political crisis
Imigracja ukraińska
Ukraina
kryzys polityczny
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2014, nr 3. s. 29-44.
Abstract: Artykuł poświęcony został napływowi ukraińskich imigrantów do Polski w okresie kryzysu politycznego na Ukrainie w pierwszych trzech miesiącach 2014 roku. Jego celem było pokazanie, jak konflikt wewnątrz państwa wpływa na wzrost liczby osób szukających pomocy w obcym kraju, i jak państwo sąsiadujące przygotowuje się na napływ uchodźców. Całość otwiera analiza działań polskich władz, Urzędu ds. Cudzoziemców, organizacji pozarządowych na rzecz pomocy Ukraińcom. W artykule skoncentrowano się także na zbadaniu liczby obywateli Ukrainy składających w Polsce wnioski o status uchodźcy w I kwartale 2014 roku w porównaniu do lat poprzednich. Rozważaniu poddano także dane statystyczne dotyczące Ukraińców przebywających legalnie w Polsce do 2013 roku.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12661
DOI: 10.14746/ssp.2014.3.2
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2014, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ssp-2014-3-029-044.pdf105.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.