Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12662
Title: The impact of scandal on public opinion
Other Titles: Wpływ skandalu na opinię publiczną
Authors: Pawełczyk, Piotr
Keywords: public opinion
political scandal
social capital
opinia publiczna
skandal polityczny
kapitał społeczny
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2014, nr 3. s. 45-55.
Abstract: Skandal polityczny rzadko pojawia się jako przedmiot analizy naukowej, być może dlatego, że znajduje się na pograniczu obszaru ludzkich ułomności i słabości systemu. Nie wiadomo, czy powinni badać to zjawisko psycholodzy, socjolodzy, politolodzy, czy specjaliści z zakresu komunikowania społecznego. Wpływ skandalu na opinię publiczną jest jednak niezaprzeczalny tak samo jego konsekwencje dla funkcjonowania systemu politycznego. Skandale zmiatają ze sceny prezydentów, premierów, ministrów, niszczą kariery polityków, a także owocują brzemiennymi w skutki kryzysami społecznego zaufania do władzy. Wydarzenie z udziałem osób publicznych, przede wszystkim polityków, napiętnowane jako skandal stanowi cios w kapitał społeczny władzy. Jego znaczenie jest często niedoceniane wobec rozstrzygnięć proceduralnych demokracji. Osoby uwikłane w skandal stanowią dla opinii publicznej żywy dowód niezgodności deklarowanego – zwłaszcza w trakcie kampanii wyborczych – przywiązania do zasad etycznych i faktycznego ich łamania. Artykuł zawiera rozważania na temat samej istoty skandalu, określając go jako akt naruszenia normy, ujawnienie tego naruszenia oraz reakcję opinii publicznej. Scharakteryzowano w nim także podstawowe koncepcje dotyczące przyczyn rosnącej ilości skandali oraz ich konsekwencji dla społeczeństwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/12662
DOI: 10.14746/ssp.2014.3.3
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2014, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ssp-2014-3-045-056.pdf68.14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.