Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1269
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkommer, Grzegorz. Promotor-
dc.contributor.authorSzymańska, Oliwia-
dc.date.accessioned2011-10-03T12:12:00Z-
dc.date.available2011-10-03T12:12:00Z-
dc.date.issued2011-10-03T12:12:00Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1269-
dc.descriptionWydział Neofilologii: Katedra Skandynawistykipl_PL
dc.description.abstractPrzedmiotem rozprawy jest analiza trudności związanych z prawidłową dystrybucją fraz przyimkowych, jakie napotykają Polacy uczący się języka norweskiego. W pracy położono szczególny nacisk na dwa najbardziej podstawowe przyimki przestrzenne, obecne w obu językach, mianowicie w oraz na (norweskie i oraz på). Rozprawa powstała w oparciu o umiarkowaną teorię relatywizmu językowego, która zakłada, iż język ojczysty ma wpływ na sposób postrzegania i komentowania świata. Kluczowym pojęciem jest zatem transfer konceptualny, którego działanie prezentowane jest na podstawie badań przeprowadzonych na danych korpusowych z bergeńskiego korpusu ASK (ogółem 800 informantów) oraz 90 uczestnikach zaprojektowanej przez autorkę ankiety . Autorka proponuje cztery potencjalne źródła transferu konceptualnego: odmienną konceptualizację przedmiotów i miejsc w j. polskim i norweskim, podwójną konceptualizację miejsc w j, norweskim, odmienne wyrażanie kontekstów dynamicznych oraz leksykon i zróźnicowanie dialektalne języka norweskiego. Na podstawie tych wstępnych diagnoz przeprowadzono dowód na wpływ posczegónych czynników na akwizycję i dystrybucję przyimków i oraz på w języku norweskim.pl_PL
dc.description.abstractThe thesis gives an insight into how Polish learners of Norwegian distribute locative prepositions i and på (in and on) in the most basic spatial contexts. The project is set within SLA studies with cognitive theories and conceptual transfer theory as a key-stone. The data which has been analysed is elicited from four main sources. The two most vital ones are based on ASK-corpus (AndreSpråksKorpus) with the total of 800 informants, and a fill-in-the-gaps survey with 90 participants. The overall aim of the project was to discover patterns native speakers of Norwegian use for distributing i and på. Based on this knowledge, I pinpointed potential mistake domains which could motivate conceptual forward transfer for the Polish learners. Thereafter, Polish informants' performance in L2 was analysed with respect to transfer. I propose four potential transfer domains, i.e. different conceptualization of some objects and places, marking abstract and concrete contexts, marking of dynamic situations and lexicon shortages combined with language diversity of Norwegian, which should be taken into consideration when acquiring Norwegian.pl_PL
dc.description.abstractDoktorgradsavhandlingen min fokuserer på problematikken innenfor distribusjon av norske påstedspreposisjoner i og på hos polske norskinnlærere. Prosjektet konsentrerer seg om de mest elementære spatiale kontekster, som danner et gunstig grunnlag for konseptuell transfer. Studien er satt innen andrespråkslæring og tar utgangspunkt i kognitive teorier samt teorier om konseptuell transfer. Data som ble analysert kommer fra to hovedkilder. Den første er Andrespråkskorpus, Universitetet i Bergen, med totalt 800 informanter og den andre er et utfyllingsskjema med totalt 90 informanter. Hensikten med prosjektet var å oppdage distribusjonsmønstre for i og på hos innfødte norsktalende for deretter å kartlegge potensielle feilområder som kunne skyldes konseptuell transfer fra morsmålet. Av fire sannsynlige transferkilder jeg påpekte, dvs. ulik konseptualisering av enkelte objekter og steder, markering av abstrakte og konkrete sammenhenger, markering av dynamiske sammenhenger, leksikonbegrensninger og språkvariasjon, ble transfer utforsket i de tre første, og påvist i to av dem, dvs. i ulik konseptualisering av objekter og markering av abstraksjon. Resultatene gir noen ideer om hvordan man kan fasilitere tilegnelse av i og på dersom man har men en polsk norskinnlærer å gjøre.pl_PL
dc.language.isootherpl_PL
dc.subjectTransfer konceptualnypl_PL
dc.subjectConceptual transferpl_PL
dc.subjectKonseptuell transferpl_PL
dc.subjectPrzyimki przestrzennepl_PL
dc.subjectSpatial prepositionspl_PL
dc.subjectSpatiale preposisjonerpl_PL
dc.subjectPolski-norweskipl_PL
dc.subjectPolish-Norwegianpl_PL
dc.subjectPolsk-norskpl_PL
dc.titleKonceptualizacja przestrzeni u Polaków uczących się języka norweskiego – wyzwania i diagnozy. Studium korpusowe z przyimkami i i på w centrumpl_PL
dc.title.alternativeKonseptualisering av rommet hos polske innlærere – utfordringer og diagnoser. En korpusbasert studie med norske påstedspreposisjoner i og på i fokus.pl_PL
dc.title.alternativeOn how Polish learners of Norwegian structure space - challenges and diagnoses. A corpus-based study on i and påpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vedlegg 8.pdf8.32 kBAdobe PDFView/Open
vedlegg 7.pdf131 kBAdobe PDFView/Open
vedlegg 6.pdf525.97 kBAdobe PDFView/Open
vedlegg 5.pdf464.7 kBAdobe PDFView/Open
vedlegg 4.pdf850.97 kBAdobe PDFView/Open
vedlegg 3.pdf1.69 MBAdobe PDFView/Open
vedlegg 2.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open
vedlegg 1.pdf640.06 kBAdobe PDFView/Open
KONSEPTUALISERING AV ROMMET HOS POLSKE NORSKINNLARERE.pdf1.75 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.