Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12748
Title: Decydowanie w polityce obronnej Stanów Zjednoczonych Ameryki
Other Titles: Decision Making in US Defense Policy
Authors: Raubo, Jacek
Advisor: Wallas, Tadeusz. Promotor
Keywords: Obronność
Defense
Stany Zjednoczone
United States
Polityka obronna
Military Policy
Departament Obrony
Department of Defense
Issue Date: 24-Feb-2015
Abstract: Podstawowym celem pracy stała się pogłębiona analiza struktury obecnego procesu decyzyjnego w polityce obronnej Stanów Zjednoczonych. Jej obraz został uzyskany w oparciu przede wszystkim o obserwację ewolucji rozwiązań prawnych, jak również zmian w zakresie mentalności kluczowych decydentów czy też reakcji na zaistniałe wyzwania militarne w konkretnych okresach historii. Stąd też dokonano omówienia przebiegu kształtowania się oraz sposobów funkcjonowania najważniejszych państwowych instytucji, związanych z procesem wypracowywania i implementowania rozwiązań z zakresu polityki obronnej. Poruszając się zarówno wśród cywilnych centrów decyzyjnych jak i struktur wojskowych, których funkcjonowanie ma bezpośrednie lub pośrednie przełożenie na podejmowanie kluczowych decyzji. Jednocześnie przywiązując uwagę do zaprezentowania również obrazu samych relacji, występujących pomiędzy wskazanymi elementami systemu decydowania o amerykańskiej polityce obronnej.
The main aim of this paper is to provide an in-depth analysis of the structure of the current US Defense Policy decision-making process. This has been achieved first of all through the observation of how the legal arrangements have evolved over time, but also the changes in the mental outlook and responses to some actual military challenges of the key decision-makers have been taken into consideration. Therefore, the matters concerning the structuring and functioning of the crucial national institutions which develop and implement solutions for the defense policy have been discussed in this paper. Both the civil decision-making centers and military structures whose functioning has had either direct or indirect influence on making the key decisions have been scrutinized. At the same time, proper importance shall be attached to an overview of the very relations between the elements comprising the US Defense Policy decision-making system.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: Zakład Kultury Politycznej
URI: http://hdl.handle.net/10593/12748
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jacek M Raubo Rozprawa Doktorska.pdf
  Restricted Access
2.46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.