Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12755
Title: Możliwości i szanse rozwoju dorosłych w rodzinach zmagających się z permanentnym stresem
Authors: Stelter, Żaneta
Keywords: dziecko niepełnosprawne intelektualnie
stres
rozwój
Issue Date: 2004
Publisher: Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Citation: Psychologia Rozwojowa, tom 9, nr. 2, 2004, 47-54
Abstract: Wśród sytuacji stresowych szczególną grupę stanowią sytuacje kryzysowe. Określeniu temu nadawane są różne znaczenia, w których można jednak wyodrębnić kilka elementów wspólnych. Kryzys jest rozumiany jako wydarzenie, którego wystąpienie pozostaje poza kontrolą jednostki, wydarzenie o charakterze przewlekłym wpisanym w obiektywną sytuację życiową jednostki będącym zagrożeniem dla dotychczas cenionych wartości. Taką specyficzną sytuacją kryzysową jest dla rodziców przyjście na świat dziecka upośledzonego umysłowo. Artykuł poszukuje odpowiedzi na pytanie o uwarunkowania rozwoju rodziców borykających się z kryzysem upośledzenia. W związku z tym, że rodzice dziecka o obniżonym rozwoju intelektualnym żyją w sytuacji permanentnego stresu i obciążenia, powstaje pytanie czy i w jakim stopniu możliwe jest przewartościowanie ich sytuacji życiowej w taki sposób, aby dostrzegli w niej możliwości rozwoju indywidualnego. Rzecz dotyczy spojrzenia na rozwojową sytuację jednostki z perspektywy warunków determinujących rozwój nawet w sytuacji kryzysowej. Celem podjętych rozważań jest odpowiedź na postawione pytanie z perspektywy rozwojowych koncepcji kryzysu, które zakładają, że kryzys może służyć lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego i wypracowaniu lepszych form funkcjonowania, takich jak koncepcja E.H. Eriksona, koncepcja V.E. Frankla oraz koncepcja K. Dąbrowskiego
URI: http://hdl.handle.net/10593/12755
ISSN: 1895-6297
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Możliwości i szanse rozwoju dorosłych w rodzinach zmagających się z permanentnym stresem.pdf981.18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.