Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1279
Title: "Anhelli" Juliusza Słowackiego - próba odczytania postkolonialnego
Authors: Ewertowski, Tomasz
Keywords: Postcolonializm
Postcolonialism
Romantyzm
Romanticism
Geografia wyobrażona
Imagined geography
Juliusz Słowacki
Anhelli
Issue Date: 2010
Publisher: Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy
Citation: "Słowacki postkolonialny", pod red. Michała Kuziaka, Bydgoszcz 2010, s. 101-126
Abstract: W artykule poemat Juliusza Słowackciego "Anhelli" poddany jest interpretacji z perspektywy postkolonializmu. Zasadnicza część artykułu podzielona jest na trzy części. W pierwszej analizowane są zagadnienia geografii wyobrażonej, w drugiej kwestia kolonialnego spojrzenia na ludy Syberii, w trzeciej, najdłuższej, omawiany jest obraz rozpadu wspólnoty w sytuacji imperialnej dominacji.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1279
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ewertowski T, Anhelli.pdf223.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.