Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12795
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorWronkowska, Sonia-
dc.date.accessioned2015-03-10T12:13:56Z-
dc.date.available2015-03-10T12:13:56Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationBiblioteka, 2014, nr 18 (27), s. 33-48pl_PL
dc.identifier.issn0551-6579-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12795-
dc.description.abstractCelem artykułu jest prezentacja nieznanej dotychczas kolekcji muzykaliów pochodzącej z biblioteki rodziny Maltzanów z Milicza (Militsch) na Śląsku. Księgozbiór pałacowy w 1945 roku został zabezpieczony i przewieziony do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, gdzie przechowywany jest do dziś. Należąca do niego kolekcja źródeł muzycznych dokumentuje patronat muzyczny członków rodziny Maltzanów, szczególnie czasy panowania hr. Joachima Carla Maltzana (1786–1817) oraz hr. Joachima Alexandra Kasimira Maltzana (1817–1850). W księgozbiorze Maltzanów zachowały się muzykalia pochodzące z XVIII i XIX wieku: dwa duże zbiory utworów, 11 pojedynczych rękopisów oraz dwa druki zawierające łącznie 110 utworów. Analiza źródłowa i repertuarowa pozwala na wskazanie cech wyróżniających muzykę na dworze Maltzanów. Było to charakterystyczne instrumentarium: solowo wykorzystywana viola da gamba, waltornia i viola d’amore.pl_PL
dc.description.abstractThe article aims at presenting the unknown collection of musical documents from the book collection that formerly belonged to the Maltzan family of Milicz (German: Militsch) in Silesia. In 1945, the palace book collection was seized by the new Polish authorities and then transported to the Library of the Adam Mickiewicz University in Poznań, where it still remains in the library’s hoildings. The collection of music documents, sources and memorabilia, part of the larger Maltzan book collection, documents the musical patronage of the members of the family, in particular that of the times of Count Joachim Carl Maltzan (1786–1817) and Count Joachim Alexander Kasimir Maltzan (1817–1850). The Maltzan book collection includes music documents from the 18th and the 19th centuries: two large collections of scores, eleven single manuscripts and two prints containing collectively a hundred and ten works. A source and repertory analysis of the documents allow us to indicate distinctive features of the music played at the Maltzans court. They involved their choice of a particular selection of instruments: the viola da gamba as a solo recital instrument, the French horn and the viola d’amore.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherBiblioteka Uniwersytecka w Poznaniupl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectmuzykaliapl_PL
dc.subjectmusic documentspl_PL
dc.subjectMaltzanowiepl_PL
dc.subjectthe Maltzan familypl_PL
dc.subjectMiliczpl_PL
dc.subjectŚląskpl_PL
dc.subjectSilesiapl_PL
dc.subjectBiblioteka Uniwersytecka w Poznaniupl_PL
dc.subjectPoznań University Librarypl_PL
dc.titleKolekcja muzykaliów z księgozbioru rodziny Maltzanów z Milicza w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniupl_PL
dc.title.alternativeThe collection of musical documents from the book collection of the Maltzan family from Milicz at Poznań University Librarypl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.identifier.doi10.14746/b.2014.18.2-
dc.description.number18pl_PL
dc.description.pageof33pl_PL
dc.description.pageto48pl_PL
dc.description.journaltitleBibliotekapl_PL
Appears in Collections:Biblioteka, 2014, nr 18 (27)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02.pdf1.81 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.