Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12830
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJazdon, Artur-
dc.contributor.authorJazdon, Krystyna-
dc.date.accessioned2015-03-11T10:32:46Z-
dc.date.available2015-03-11T10:32:46Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationBiblioteka, 2014, nr 18 (27), s. 209-218pl_PL
dc.identifier.issn0551-6579-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12830-
dc.description.abstractOd lat 40. XIX wieku sporo uwagi w Poznaniu poświęcano problemowi oświaty. Działania w tym zakresie podjęło i zrealizowało Towarzystwo Pedagogiczne, wspierane przez redakcje wielu czasopism i Ligę Polską. Zgłaszano postulaty pod adresem kadry nauczającej, dbając o odpowiedni poziom ich przygotowania. Kadrze pedagogicznej, rodzicom dzieci oraz księżom miały służyć inicjatywy wydawnicze, dostarczające im właściwych książek lub czasopism systematycznie publikujących artykuły o treściach wychowawczych, pedagogicznych, metodycznych, a także literackich i historycznych. Do tej grupy należały np. „Pismo dla Nauczycieli Ludu”, „Szkoła Polska”, „Szkółka dla dzieci”, „Szkółka dla młodzieży”, które jednak przestano wydawać w połowie wieku. Zaradzić tej sytuacji postanowił Kazimierz Szulc, poznański pedagog i wydawca. Zainicjował wydawanie czasopisma „Pedagog” mającego wypełnić lukę na rynku w zakresie tematyki oświatowej. Szulc wydał trzy numery i zakończył działalność. Wyruszył do Królestwa Polskiego w celu wzięcia udziału w powstaniu styczniowym.pl_PL
dc.description.abstractSince the 1840s the problem of education in Poznań had become a matter of much scrutiny and interest. The Pedagogical Society, supported by editing offices of a considerable number of periodicals and the Polish League, was primarily involved in public activity focused on the problem. Postulates concerning the teaching staff at schools were proposed that aimed at the sustainability of high standards in their professional education. The pedagogical staff, parents and priests were collectively targeted by various publishing initiatives in view of a provision of appropriate books and periodicals that published on regular basis articles with educational content providing pedagogical advise, methodological aids and historical and literary content. This group included such titles as Pismo dla Nauczycieli Ludu, Szkoła Polska, Szkółka dla dzieci, Szkółka dla młodzieży, though these publications ceased to be published in the half of the century. This situation was to be remedied by a decision made by Kazimierz Szulc, a Poznań-based educationist and publisher. His initiative to publish the periodical entitled Pedagog that was to fill the gap in the market of educational materials, but the title was suspended after the publication of its third issue following Szulc’s departure to the Kingdom of Poland to join insurgents of the January Uprising.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherBiblioteka Uniwersytecka w Poznaniupl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectruch wydawniczypl_PL
dc.subjectprasoznawstwopl_PL
dc.subjecthistoria prasy XIX wiekupl_PL
dc.subjectpedagogikapl_PL
dc.subjectprint mediapl_PL
dc.subjectthe history of press in the 19th c.pl_PL
dc.subjectpedagogypl_PL
dc.title„Pedagog” – zapomniana inicjatywa wydawnicza Kazimierza Szulcapl_PL
dc.title.alternativePedagog – a forgotten publishing initiative of Kazimierz Szulcpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.identifier.doi10.14746/b.2014.18.9-
dc.description.number18pl_PL
dc.description.pageof209pl_PL
dc.description.pageto218pl_PL
dc.description.articlenumber9pl_PL
dc.description.journaltitleBibliotekapl_PL
Appears in Collections:Biblioteka, 2014, nr 18 (27)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09.pdf1.84 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.